2011

[ besökare online ]Nummerupplysning på nätet


TT-språket
, en samling skrivregler till hjälp för alla som skriver.


NÅGRA TIPS — FAQ

Outlook Express för Windows: Hur lägger man upp sin e–postadress samt några andra ofta förekommande frågor.

Undvik spam


För att kunna läsa pdf-filer behöver Du ha programmet Acrobat Reader i din dator. Programmet kan du ladda hem gratis här!
Här kan Du göra en pdf-fil online:

Senast uppdaterad
2008-01-02 kl 19.34


© 1997-2008 Informativa
All Rights Reserved.


Kvillinge och Simonstorps pastorat

Vi producerar Kvillinge o Simonstorpsförsamlingsblad.

Församlingen lämnar texter och bilder, vi redigerar materialet i nära samarbete med församlingen. Omslagsbilden brukar vi diskutera oss fram till.

Vi ombesörjer tryckning och distribution,

Församlingsbladet kommer ut fyra gånger per år och har en upplagan på 4 000 exemplar.

nr 4 2004
nr 3 2004
nr 2 2004
nr 1 2004
nr 4 2003
nr 3 2003
nr 2 2003
nr 1 2003